header silder
header silder
header silder
header silder

Moja strana


SCNet® okupljaplja potrošača potrošače a pored toga, mi u životu radimo i druge stvari. Na ovoj strani možemo postaviti sadržaje drugih poslova kojima se bavimo, ako želimo! Na meniju desno možete pronaći zanimljive tekstove o mrežnom marketingu, o NTC školi biznisa, kao i razne inspirativne tekstove.

I Vi možete imati ovakvu internet stranicu! Registracija u SCNet® je besplatna! Ako se još niste registrovali, ispod menija sa desne strane potražite dugme za registraciju i priključite se našoj organizaciji!

Moja strana je posebno pogodna za ljude koji se bave MLM poslovima, jer u tom slučaju može da se napravi posebna stranica za taj posao i Vaš SCNet® link možete koristiti i za reklamiranje tog biznisa. SCNet® nije konkurentan ni jednom MLM programu, jer se u SCNet® sistemu ne prodaje ništa konkretno, nego se ljudima obezbeđuje da svako kupuje ono što je i do sada kupovao, ali sa dodatnim pogodnostima jer kao organizacija sa ogromnim brojem potrošača imamo izuzetno velike pogodnosti kod firmi partnera. Ako za Vašu MLM kompaniju još nije napravljena posebna strana, javite se administratoru ovog sajta.

Hvala Vam što ste odvojili vreme za mene!

ok_dress_gur.jpg
working Processing request, please wait