header silder
header silder
header silder
header silder

Registracija

Registration text field

*

Npr. Petar Petrović

*

Npr. Jovana Cvijića 12

*

Poštanski broj

*

Npr. Beograd

*

Npr. ppetrovic, jedna reč (tačka nije dozvoljena)

*

Npr. pera@yahoo.com - proverite 2x!

Id platne kartice

Polje mora da sadrži 4 cifre

*

Npr. 1809966840010, 8 znakova min, 13 znakova max

Npr. Pera18L, minimum 6 znakova

Ponovo Pera18L

*

Npr. 63232322, bez crtica i vodeće nule (a ne 063/232-322)

Npr. 000062, a ako ne znate, onda telefon po uputstvu!

Npr. 381641232322, kompletan bez crtica i vodeće nule

Komentar ili beleške...

* denotes required fields.

Polja označena zvezdicom (*) su obavezujuća. Polja sa dve zvezdice (**) znače da jedno polje od ta dva mora da se popuni. Molimo Vas da tačno popunite ovaj obrazac, jer nismo predvideli previše kontrola podataka, a Vaš posao zavisi od kvaliteta unetih podataka! Takođe Vas molimo da prijavljujete isključivo stvarna lica i vodite računa o JMBG broju jer pri korišćenju zarađenih vaučera morate imati u pasošu ili ličnoj karti taj podatak! To isto važi i za ime i prezime, koje treba da bude isto kao u Vašim dokumentima. Ovi podaci će se koristiti isključivo za upis u SCNet® organizaciju potrošača i nikada se neće ustupati niti prodavati nikome za druge potrebe. Vi se takođe obavezujete da podatke svojih saradnika iz ove organizacije nećete koristiti za druge namene.

Pod moralnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su podaci koje sam naveo/la prilikom prethodne registracije u organizaciju potrošača SCNetWorld® tačni i odnose se na stvarnu osobu. Ovom izjavom takođe potvrđujem da me je u SCNet® sistem preporučila dole navedena osoba (PREPORUČILAC u daljem tekstu):

Istovremeno prihvatam da nakon ove potvrde nemam pravo tražiti da se gore navedeni PREPORUČILAC promeni niti da se uključim na drugog preporučioca.

Odaberite jednu od dve ponuđene opcije i kliknite na nju!

I have read, understood and understood the terms and conditions of the Company's Data Protection Act, and I agree with my voluntary registration, the data management principles of the Company, and I consent to the use of the voluntarily provided personal data as well as for the use of the privacy statement.

Privacy Statement

Odaberite jednu od dve ponuđene opcije i kliknite na nju!

working Processing request, please wait