header silder
header silder
header silder
header silder
ok_devojka_kljuc.jpg

Korak 1: REGISTRIRAJTE SE!

Na ovoj web stranici registriranje je besplatno. Samo obratite pažnju da vam treba ispravna e-mail adresa i da treba da znati ID broj osobe koja vas je preporučila ili njen točan broj mobitela (koji točno u traženom formatu treba i unijeti), pod uvjetom da je osoba koja vas je preporučila takođe točno unijela svoj broj mobitela u traženom formatu.

Korak 2: Proučite sadržaj ove
stranice!

Naš posao nije prekompliciran, ali nije ni trivijalan. Što prije shvatite suštinu posla, ispravno, tim brže ćete napredovati, a to je uglavnom cilj većine ljudi: uraditi najviše moguće za određeno vrijeme koje nam stoji na raspolaganju.

Ako niste do sad proučili, obratite pažnju na dio stranice [ Kako zaraditi? ]

Korak 3: Krenite da uključujute...

...ljude i radite to disciplinirano izvjesno vrijeme!

Svakoga dana registrirajte bar dva vaša poznanika. To naravno nije teško, kad znamo da je registriranje besplatno. Potrudite se da im dobro objasnite suštinu. Uspijeli ste ako vaš poznanik kaže: super, ovo je genijalno, hoću da startam odmah (pravi start odmah je sa jednom ili više akontacija). Za 25 radnih dana u mjesecu možete registriratii 50 direktnih poznanika. To se zove dobar start!

ok_multitasker_odmor.jpg

Korak 4: DUPLICIRAJTE SE!

Obučavajte svoje prijatelje da rade isto što i vi. Jedino učeći i pomažući njima da rade što ste i vi krenuli, ako ste ispravno krenuli, može vam osigurati sistem poluge koji će multiplicirati vaš rad. Ako svakog tjedna uključite 12 osobnih poznanika, a od njih samo 2 prihvate da rade isto što i vi, za 12 tjedana imat ćete 4096 suradnika koji su voljni da rade! Ako svatko od ovih ljudi koji žele da rade uzme samo jednu akontaciju, vaša zarada je po mojoj slobodnoj računici pola dvosobnog stana u Zagrebu. Ako i jednog trena pomislite da pretjerujem, proučite objašnjenja na ovoj stranici još jednom. Imam sinove od 15, 18 i 20 godina, suviše da bih bio neozbiljan!

Korak 5: Nastavite da zarađujete na svojim troškovima!

Ne zaboravite, ovaj genijalan sistem omogućava da i najsiromašniji čovjek kupuje jeftinije, a firma je u Mađarskoj već pokazala da umije da privuče tvrtke partnere. Što bolje razvijete svoju mrežu, imat ćete ljepše pasivne prihode kroz godinu ili dvije. SCNet je kod naših sjevernih susjeda postala vodeća firma u roku od 2 godine. Razmislite da li vrijedi startovati u predmreži!

Vaš SCNet® World tim

working Processing request, please wait