header silder
header silder
header silder
header silder
ok_devojka_kljuc.jpg

Korak 1: REGISTRUJTE SE!

Na ovoj web stranici je besplatna registracija. Samo obratite pažnju da vam treba ispravna e-mail adresa i da treba da znate ili ID broj osobe koja vas je preporučila ili njen tačan mobilni telefon (koji tačno u traženom formatu treba i unijeti), pod uslovom da je osoba koja vas je preporučila takođe tačno unijela svoj mobilni telefon u traženom formatu.

Korak 2: Proučite sadržaj ovog sajta!

Naš posao nije prekomplikovan, ali nije ni trivijalan. Što prije shvatite suštinu posla, ispravno, to brže ćete napredovati. A to je uglavnom cilj većine ljudi: uraditi najviše moguće za određeno vrijeme koje nam stoji na raspolaganju.

Ako niste do sada proučili, obratite pažnju na dio sajta [ Kako zaraditi? ]

Korak 3: Krenite da uključujute...

...ljude i radite to disciplinovano izvjesno vrijeme!

Svakoga dana registrujte bar dva vaša poznanika. To naravno nije teško, kada znamo da je registracija besplatna. Potrudite se da im dobro objasnite suštinu. Uspijeli ste ako vaš poznanik kaže: super, ovo je genijalno, hoću da startujem odmah (pravi start odmah je sa jednom ili više akontacija). Za 25 radnih dana u mjesecu možete registrovati 50 direktnih poznanika. To se zove dobar start!

ok_multitasker_odmor.jpg

Korak 4: DUPLICIRAJTE SE!

Obučavajte svoje prijatelje da rade isto što i vi. Jedino učeći i pomažući njima da rade što ste i vi krenuli, ako ste ispravno krenuli, može da vam obezbedi sistem poluge koji će multiplicirati vaš rad. Ako svake nedelje uključite 12 ličnih poznanika, a od njih samo 2 prihvate da rade isto što i vi, za 12 nedelja imaćete 4096 saradnika koji su voljni da rade! Ako svako od ovih ljudi koji žele da rade uzme samo jednu akontaciju, vaša zarada je po mojoj slobodnoj računici pola dvosobnog stana u Beogradu. Ako i jednog trenutka pomislite da pretjerujem, proučite objašnjenja na ovom sajtu još jednom. Imam sinove od 15, 18 i 20 godina, suviše da bih bio neozbiljan!

Korak 5: Nastavite da zarađujete

na svojim troškovima!

Ne zaboravite da ovaj genijalan sistem omogućava da i najsiromašniji čovjek kupuje jeftinije, a firma je u Mađarskoj već pokazala da umije da privuče firme partnere. Što bolje razvijete svoju mrežu, to ljepše rezidualne prihode ćete imati kroz godinu ili dvije. SCNet je kod naših sjevernih komšija postala vodeća firma u roku od 2 godine. Razmislite da li vrijedi startovati u predmreži!

Vaš SCnet® BH tim

working Processing request, please wait