header silder
header silder
header silder
header silder

Registracija

Registration text field

*

Npr. Petar Petrović

*

Npr. Jovana Cvijića 12

*

Poštanski broj

*

Npr. Bijeljina

*

Npr. ppetrovic, jedna riječ. (tačka nije dozvoljena!)

*

Npr. pera@yahoo.com - provjerite 2x!

Id platne kartice

Polje mora da sadrži 4 cifre

*

Npr. 1809966840010, 8 znakova min, 13 znakova max

Npr. Pera18L, minimum 6 znakova

Ponovo Pera18L

*

Npr. 65232322, bez crtica i vodeće nule (a ne 065/232-322)

Npr. 62, a ako ne znate, onda telefon po uputstvu!

Npr. 38765123232, kompletan bez crtica i vodeće nule

Komentar ili bilješke...

* denotes required fields.

Polja označena zvjezdicom (*) su obavezujuća. Polja sa dvije zvjezdice (**) znače da jedno od ta dva polja mora da se popuni. Molimo Vas da tačno popunite ovaj obrazac, jer nismo predvidjeli previše kontrola podataka, a Vaš posao zavisi od kvaliteta unijetih podataka! Takođe Vas molimo da prijavljujete isključivo stvarna lica i vodite računa o JMBG broju jer pri korišćenju zarađenih vaučera morate imati u pasošu ili ličnoj karti taj podatak! Isto važi za ime i prezime, koje treba da kao u Vašim dokumentima. Ovi podaci će se koristiti isključivo za upis u SCNet® udruženje potrošača i nikada se neće ustupati niti prodavati nekome za druge potrebe. Vi se takođe obavezujete da podatke svojih saradnika iz ovog udruženja nećete koristiti za druge namjene.

Pod moralnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su podaci koje sam naveo/la prilikom registraovanja u udruženje potrošača SCnetCentral® tačni i odnose se na stvarnu osobu. Ovom izjavom takođe potvrđujem da me je u SCnet® sistem preporučila dole navedena osoba (PREPORUČILAC u daljem tekstu):

Istovremeno prihvatam da nakon ove potvrde nemam pravo tražiti da se gore navedeni PREPORUČILAC promjeni niti da se uključim na drugog preporučioca.

Odaberite jednu od dvije ponuđene opcije i kliknite na nju!

working Processing request, please wait