header silder
header silder
Dr. Nick o MLM-u

U radu sa brojnim firmama, Dr Nikola Čanak sigurno spada u sam vrh svetskih motivatora i poznavaoca različitih principa primene Network marketinga, ili popularnije, Multi Level Marketinga. Na desetine firmi su trenutno prisutne na našem prostoru, koje svoje proizvode plasiraju na ovaj načina. Neke uspešno, neke ne. Svetski „Treći talas" je već odavno prisutan kod nas, i mnogi ljudi potražili su svoju šansu za radom i egzistencijom. Izbor programa je zaista velik, jer dominiraju programi koji su okrenuti zdravom životu, dodatcima ishrani, tehnička i tehnološka pomagala za domaćinstva kao i programi finansijsko-investicionog karaktera. Sve su to sjajni proizvodi i usluge, ali Firme pokretači se često suočavaju sa problemom koji nisu u stanju na početku da predvide:

Sistem raste i razvija se, a nakon izvesnog vremena dolazi do osipanja strukture, pada prometa. Često se sistemi i gase, a u suštini se radilo o veoma kvalitetnim proizvodima ili uslugama. Pitanje?

 • Kako stvoriti i razviti mrežu kupaca-korisnika i saradnika?
 • Kako razvijati i konstantno povećavati mrežu kupaca-korisnika i saradnika?
 • Kako negovati tržište, stvoriti lojalnost i timski duh mađu saradnicima?
 • Kako sve ove aspekte planirati i omogućiti da svi saradnici budu motivisani i zadovoljni?

ImageNajčešće se kretalo u posao sa nekolicinom „iskusnih" saradnika koji su imali određena iskustva u nekim od MLM sistema. Ceo sistem se stihijski-neplanirano razvijao, a edukacija se bazirala samo na iskustvu nekolicine koji su, nažalost, povučeni ličnim interesom (što je logično) gradili sistem po svom okviru.

Iskustvo je pokazalo da, iako ceo proces deluje jednostavan, to nije tako. Za rad jedne MLM firme važe određeni principi i pravila bez kojih nema napretka niti uspeha pojedinca (koji je ključ uspeha za firmu) tako ni firme u celini. Mnoge Firme i pojedinci su pokušavali da „poprave" MLM sisteme i po pravilu su propali. Nemojte sebi to dozvoliti.

„NTC"- Dr Nickov Trening Centar, Vam predlaže kompleksnu saradnju na stalnoj edukaciji saradnika koji su u Vašem sistemu, od samog početka. Njihov uspeh je i Vaš uspeh, njihov lični razvoj je i Vaš razvoj, njihovo zadovoljstvo biće pretočeno u Vaše zadovoljstvo.

TEME:

 • Osnovni koraci u mrežnom marketingu-osnovni seminarImage
 • Direktna prodaja
 • Psihologija prodaje
 • Psihologija plasmana
 • Psihologija tržišta
 • Komunikologija
 • Pregovaranje
 • Upravljanje vremenom
 • Stvaranje i razvoj strukture
 • Lična i grupna motivacija
 • Timski rad
 • Upravljanje stresom
 • Specifično liderstvo

U okviru rada sa polaznicima rade se i praktične vežbe. Organizujemo i izvodimo Menadžerske seminare za saradnike koji postignu određene rezultate u radu MS-1, MS-2, MS-3. Seminari se organizuju u više nivoa, nakon kog se polaznicima izdaju sertifikati „NTC" postignutog stepena edukacije, što je ujedno preporuka za dalji rad.

Dozvolite Vašim saradnicima uspeh i zadovoljstvo.

working Processing request, please wait