header silder
header silder
Leptirova pouka

Niko ne zna ko je autor ovog teksta, ali mnogi gledaju na LEPTIROVU POUKU kao pouku života.

RADITE KROZ BORBU I NAUČITE DA LETITE

Jedan čovek je pronašao leptirovu čauru. Jednog dana se pojavio mali otvor na čauri. Čovek je seo i posmatrao leptira tokom narednih nekoliko sati, kako se leptir bori da provuče svoje telo kroz mali otvor na čauri. Jednog trena leptir je prestao da se probija. Izgledalo je kao da je dostigao vrhunac svojih mogućnosti i dalje nije mogao.

3butterfly.jpg

Čovek je odlučio da pomogne letiru. Uzeo je makaze i odsekao vrh čaure. Leptir se sa lakoćom oslobodio čaure, ali je imao neizražajno telo sa malim krilima. Čovek je i dalje posmatrao leptira, očekivajući da raširi svoja krila. Raširena krila bi ojačala malo krhko telo leptira. Ništa se nije desilo. Leptir je proveo ostatak svog života gmižući nerazvijenim telom i malim krhkim krilima. Nikada nije poleteo.

Ono što čovek, u svojoj dobronamernosti i brzopletosti, nije razumeo je da su uska larva i borba leptira da prođe kroz mali otvor na njoj bili Božji način da se poteraju fluidi iz tela leptira u njegova krila, da bi ona bila spremna za let kada se oslobodi iz čaure.

Nekada je borba upravo ono što nam je potrebno u životu. Ako bi nam Bog dozvolio da proživimo svoj život bez ikakvih prepreka, to bi nas obogaljilo. Ne bismo bili dovoljno jaki koliko treba ili koliko bismo trebali da budemo. Ne bismo poleteli.

Molio sam Boga za snagu, a On mi dade prepreku da ojačam.

Molio sam Boga za mudrost, a on mi dade probleme da rešim.

Molio sam Boga za prosperitet, a On mi dade mozak i mišiće.

Molio sam Boga za hrabrost, a On mi dade opasnosti da savladam.

Molio sam Boga za ljubav, a On mi dade problematične ljude da im pomognem.

Molio sam Boga za uslugu, a On mi dade mogućnosti.

Nisam dobio ništa što sam hteo.

Dobio sam sve što mi je bilo potrebno.

Kada dođemo do teškoća, problema, otpora, oni će nas učiniti jačim, dovoljno jakim da svi mi možemo osloboditi najbolje iz sebe.

/images/stories/butterfly.jpg

working Processing request, please wait