header silder
header silder
NTC o biznisu
Business ponuda namenjena je malim, srednjim i velikim preduzećima, koja žele da povećaju efikasnost, i učinak svojih zaposlenih. Principi rada:

TESTIRANJE:

Cilj testiranja da se provere afiniteti polaznika ili budućih zaposlenih i da se dobije definicija tipologije ličnosti po sposobnostima. Ovo je jedan od najsavremenijih testova, koji je mnogim firmama omogućio da pravilno delegiraju pojedince na zadatke-poslove na kojima mogu pružiti svoj maksimum. Nakon obrade podataka „NTC" daje sugestije poslodavcu u pismenoj formi. Često se ovaj test pokazao veoma efikasnim kod prijema novo zaposlenih u firmama.

Cena testiranja je din po kandidatu bez PDV.

Testiranje se vrši u prostorijama firme. Pre testiranja neophodno je da se kandidati okupe u isto vreme da bi od stručnog lica „NTC" dobili uputstva za testiranje.

SEMINARI:

Edukativan oblik rada koji ima za cilj da se polaznicima prezentujuju najnovija saznanja iz određene oblasti, koja su potpuno nova ili se prezentira nov aspekt ili pristup tretiranju određene teme. Namera je da se ovim putem polaznici uvedu u osnove problematike, a da se potom putem kurseva, treninga i radionica stekne kompetentnost za praktično vladanje tretiranom temom. Seminari se organizuju u kontinuiranom trajanju od 1-3 dana.

 • Cena seminara je din po učesniku bez PDV. Za jednodnevni seminar
 • Cena seminara je din po učesniku bez PDV. Za trodnevni seminar
 • Ako se radi u prostoru „NTC", nema dodatnih troškova.
 • Ako se radi u prostoru firme, firma organizuje i osveženje za polaznike.

Mogućnost dogovora da se seminar radi u drugom objektu koji je primeren, s tim da firma snosi troškove smeštaja učesnika i predavača.

TEME:

 • Primenjeni Management
 • Retorika
 • Poslovno pregovaranje
 • Poslovna komunikacija
 • Poslovni BON-TON i protokol
 • Kultura odevanja
 • Prodaja
 • Liderstvo
 • I druge teme u zavisnosti od tipa i psihologije firme za koju se radi.

KURSEVI:

Edukativni oblik rada koji ima za cilj praktični trening i razrada različitih aspekata rešavanja date problematike, koji su za polaznike novi ili sticanje novih umenja i postupaka. Svaki kurs je definisan određenim stepenom osposobljenosti kandidata za vršenje praktičnih aktivnosti. Po završetku kursa kandidat stiče SERTIFIKAT „NTC" o stepenu obučenosti, što predstavlja i preporuku za dalji rad.

Kursevi se organizuju u kontinuiranom trajanju od 20-40 časova.

 • Cena kursa je din po učesniku bez PDV. Za 20 sati
 • Cena kursa je din po učesniku bez PDV. Za 30 sati
 • Cena kursa je din po učesniku bez PDV. Za 40 sati
 • Cena kursa je din po učesniku bez PDV. Za 50 sati

TEME:

1. MENADŽERSKE VEŠTINE

 • Uvod u menadžerske sposobnosti znanja i veštine
 • Samospoznaja (lična analiza i lična procena)
 • Upravljanje stresom
 • Kreativno rešavanje problema-izazov
 • Sticanje kompetentnosti
 • Lična i grupna motivacija
 • Donošenje odlika i delegiranje
 • Rešavanje konflikta unutar grupe-tima
 • 7 - S

Ovaj kurs je namenjen svim menadžerskim kadrovima u firmi. Trajanje 40 sati.

Mesto održavanja: „NTC", Prostor firme, drugi objekat.

2. OSNOVI RETORIKE

 • Uvod u retoriku
 • Lična komunikacija
 • Komunikacija u grupi
 • Verbalna komunikacija
 • Neverbalna komunikacija
 • Govor tela
 • Gestovi i mimika
 • Intonacija
 • Video trening

Ovaj kurs je namenjen svim kadrovima u firmi. Trajanje 40 sati.

Mesto održavanja: „NTC", Prostor firme, drugi objekat.

3. POSLOVNO PREGOVARANJE

 • Uvod u veštinu
 • Planiranje i analiza sagovornika
 • Psihologija prostora
 • Zakazivanje razgovora
 • Potvrđivanje
 • Kultura odevanja - pojava
 • Upravljanje vremenom za vreme pregovora
 • Predlog-ponuda
 • Zaključivanje

Ovaj kurs namenjen je svim kadrovima u firmi koji poslovno pregovoraju. Trajanje 20 sati.

Mesto održavanja: „NTC", Prostor firme, drugi objekat.

4. POSLOVNA KOMUNIKACIJA

 • Uvod u veštinu
 • Funkcija jezika komunikacije
 • Situacioni modeli komunikacije
 • Poslovni delokrug
 • Hitnost, bitnost i prioriteti
 • Stil i stavovi
 • Veština verbalne prezentacije
 • Veština pismene komunikacije

Ovaj kurs namenjen je svim kadrovima u firmi koji dolaze u situacije za poslovne razgovore i poslovnu komunikaciju. Trajanje 40 sati.

Mesto održavanja: „NTC", Prostor firme, drugi objekat.

5. POSLOVNI BON-TON I PROTOKOL

 • Uvod u veštinu
 • Bon-ton osnova
 • Osnova protokola
 • Logistička lista
 • Prioriteti
 • Pismena protokolarna komunikacija
 • Verbalna protokolarna komunikacija

Ovaj kurs namenjen je svim kadrovima u firmi koji dolaze u situacije za poslovne razgovore i poslovnu komunikaciju. Trajanje 30 sati.

Mesto održavanja: „NTC", Prostor firme, drugi objekat.

6. KULTURA ODEVANJA

 • Uvod u veštinu

Ovaj kurs namenjen je svim kadrovima u firmi. Trajanje 20 sati.

Mesto održavanja: „NTC", Prostor firme, drugi objekat.

7. PRODAJA

 • Uvod u veštinu-komunikacija kao preduslov uspešne prodaje
 • Etika u prodaji
 • Kultura odevanja i Bon-Ton
 • Profesionalizam u prodaji
 • Šta prodavca čini uspešnim
 • Tehnike prodaje
 • Uticaj na kupca
 • Najčešće greške u prodaji
 • Zaključivanje prodaje
 • Rešavanje prigovora-reklamacije
 • Lojalnost kupca (kako uticati da kupac ponovo kupi kod Vas)
 • Video trening

Ovaj kurs namenjen je svim kadrovima u firmi koji se bave prodajom i direktnim kontaktom sa kupcem. Trajanje 50 sati.

Mesto održavanja: „NTC", Prostor firme, drugi objekat.

8. LIDERSTVO

 • Pojam i suština
 • Siguran put da otkrijete sebe - samootkrovenje
 • Razvijanje kulture stalne transformacije
 • Liderska veština - osnova
 • Inicijativa
 • Tehnologija
 • Komunikacija
 • Koreni liderske veštine
 • Ravnoteža menadžera, lidera i onih koji ih slede
 • Nova snaga
 • Uzori, odnosi, komunikacija
 • Vizija, intuicija, razumevanje za druge
 • Stvaranje kolektivizma

Ovaj kurs namenjen je rukovodiocima i vlasnicima malih, srednjih i velikih preduzeća. Trajanje 50 sati.

Mesto održavanja: „NTC", Prostor firme, drugi objekat.

working Processing request, please wait