header silder
Četiri stuba uspešnog MLM sistema

«Jedini koji se stalno raduju promijenama su bebe – kada im menjate pelene! » Mark Tven, pisac (1835)

O

stubovi.jpg

vaj tekst je namenjen uglavnom ljudima koji imaju višegodišnje iskustvo u network marketingu i želja mi je da ovo bude početak dijaloga između mene kao autora teksta i Vas kao kolega sa kojima treba da razmenimo iskustva po pitanju oblasti kojom se dugo bavimo i koja nam je uglavnom nova profesija i glavni izvor prihoda u životu. To ne znači da tekst neće biti koristan i onima kojima je sve ovo novo, naprotiv. Krenuti sa jasnim premisama u novu životnu avanturu je zapravo najpoželjniji način da se nešto započinje.

Ovu postavku koju ću ovde izneti kao i slične podele ste verovatno sretali do sada. Nema se tu nešto revolucionarno izmisliti, nego je suština u tome koliko razumemo važnost tih stubova poslovne mogućnosti i koliko koristi imamo od tog znanja prilikom izbora čime ćemo se baviti tokom ovozemaljske misije.  Svako od nas treba da izgradi sistem eliminacije poslovnih mogućnosti jer je ponuda velika, a baviti se sa previše poslova znači ne raditi ni jedan kako treba i samim tim nemati visoke rezultate ni u čemu.

Ako trenutno imate poslovnu mogućnost od koje zarađujete toliko para da zapravo nemate nikakve potrebe da razmatrate bilo koju novu poslovnu mogućnost, onda to nemojte ni činiti. Ako ne zarađujete dovoljno para da možete lagodno i mirno da živite, ako niste zadovoljni stanjem u kojem ste, onda razmislite dobro o onome što pišem, i krenite u promenu tog vašeg stanja. Krenite što sigurnijim putem u pravcu postizanja te faze uspeha kao putovanja, da nemate potrebe da razmatrate nove poslovne mogućnosti, nego da samo gledate kako da izvučete maksimum iz sebe i iz onoga od čega živite.

Četiri su stuba oslonca svakog uspešnog MLM sistema. Trudiću se da svaki stub što bolje definišem i primerima potkrepim svoje stavove. Naravno, primeri će slediti u nekom od sledećih nastavaka ovog članka. Dakle, imamo:

 1. Proizvod

 2. Kompaniju

 3. Mrežu ljudi

 4. Sistem rada

Prokomentarisaću ovu podelu kroz sledeću podpodelu.

 • Proizvod
   1. Kvalitetni proizvodi, proizvodni asortiman. Reklamacije ubijaju MLM.

   2. Svrsishodni – da s razlogom bude potrebna distribucija preko MLM sistema

   3. Zaštićeni ne toliko patentima, koliko celovitošću MLM sistema

   4. Konkurentni na tržištu, jer je sve više lanaca sreće kamufliranih u nekonkurentne proizvode.

   5. Proizvodi treba da budu dovoljno inovativni da izazivaju potražnju, ali ne toliko inovativni da posle par meseci ili par godina zaključimo da tržište još nije spremno za njih.

 • Kompanija
   1. Stabilna kompanija, sa pravom vizijom i misijom je osnova uspešnog posla.

   2. Kapital koji može da obezbedi nepotrebne nestašice proizvoda, koje opet koče posao.

   3. Inventivnost i spremnost da se prilagodi novim uslovima na tržištu.

   4. Efikasan informacioni sistem koji je neophodan za praćenje MLM kompanije, redovan i efikasan obračun i isplatu provizija.

   5. Dobra organizacija distribucije kako od proizvodnje do distributivnih centara, tako i u distributivnim centrima ka mreži saradnika.

   6. Dobar menadžment firme, koji oseća potrebe i specifičnost MLM sistema distribucije u odnosu na klasičnu distribuciju. Mislim i na menadžment u oblasti organizacije proizvodnja, ali i u oblasti organizacije distribucije i odnosa prema unutrašnjim kupcima, mreži saradnika kao najvažnijoj mašini za proizvodnju u MLM.-u

 • Mreža ljudi
   1. Vi, kao lider te mreže ste u centru pažnje. Vi ste najvažnija osoba koju treba sponzorisati u poslu, koju treba edukovati, kojoj treba stavove ojačati.

   2. Vaša dostignuća i nivo su direktno uslovljeni i ograničeni dostignućima i nivoom Vaših lidera. Ponavljam: najvažnija proizvodna mašina u network marketingu su ljudi, a projektanti i proizvođači tih mašina su lideri.

   3. MLM je više od posla. MLM su odnosi sa ljudima. Lični, saosećajni, visoko moralni, ljudski. Ako ste vi lider i želite da imate lidere, duplicirajte stvaranje korektnih i dubokih međuljudskih odnosa.

   4. Edukacija. Ako biste mi dozvolili da samo jednu osobinu navedem kako bih opisao suštinu network marketinga, ne bih rekao distribucija robe. Rekao bih da je suština naučiti sebe kako biti uspešan, pa zatim učiti tome svoju mrežu i naučiti ih da i oni dalje obučavaju svoje lidere i svoju mrežu.

 • Sistem rada
  1. Plan nagrađivanja ili kompenzacioni plan, kako ga već ko naziva. Ovo je samo deo sistema. Važan, ali samo deo. Kompenzacioni plan treba da bude jednostavan, moderan, da motiviše i lidere i nove saradnike, da obezbedi da ljudi imaju uspeha.

  2. Dobar informacioni sistem za praćenje i obračun rezultata. Ne zaboravite da je MLM u današnjem obliku nastao tek pojavom računara koji su obezbedili praćenje.

  3. Sistem vrednosti, etički kod, kultura koja je neophodna u MLM kompanijama, kako bi opstala uprkos svim izazovima koji će se neminovno pojaviti.

  4. Korišćenje svih modernih sredstava koji pomažu članovima mreže da postignu rezultate koji će ih zadržati u poslu i motivisati da daju najbolje od sebe i ostanu verni kompaniji u kojoj rade. To podrazumeva i reklame (čemu se često networkeri starog kova odupiru), interneta, organizovanih javnih prezentacija i od od strane firme i od strane graditelja mreže, takmičenja, izazove i tako dalje.

mnogo_palceva.jpg

Imao sam do sada, u poslednjih trinaest godina i dobrih i loših iskustava. Kad god sam zanemario neke od ovih faktora i pomislio nema veze, ništa nije idealno, preživeću i bez toga, pokajao sam se. Da, ništa nije idealno, niko nije savršen, niko nije bezgrešan. Ali postoje neke vitalne stvari bez kojih posao ne funkcioniše i pre ili kasnije, ili će se to popraviti, ili će sve propasti.

Verovatno najvažnija osobina poslovne prilike koja treba brzo da nam da odgovor da li su važne pretpostavke za uspešan MLM sistem prisutne u kompaniji koju istražujemo jeste da ona ima dobre rezultate tamo gde funkcioniše već izvesno vreme (u ovom slučaju, 3 godine). A u ovom slučaju, ne samo da je su svi ovi preduslovi tu, nego je kompanija u susednoj Mađarskoj za ovih 3 godine postala najdinamičnija i najjača MLM kompanija, kolevci MLM-a u istočnoj Evropi! Preko 450.000 upisanih saradnika, preko 17.500 firmi partnera,  odličan informacioni sistem, genijalna ideja dobro sprovedena, ultra moderan kompenzacioni plan i još mnogo toga čine SCNet sistem najpoželjnijim poslom kojim se možemo baviti. Da li sam u pravu, vreme će pokazati. Pozivam vas da to zajedno proverimo!


Dobrodošli i želim vam puno puno uspeha!

SCnet® Partners DOO tim

working Вчитување, Ве молиме почекајте