header silder
header silder
header silder
header silder

Документи1. За потенцијални Фирми Партнери на СЦНет Македонија доо

download.jpg Прашалник за потенцијални фирми партнери

Овој прашалник може да го пополни секој член на мрежата кој го познава сопственикот или директорот на потенцијалната фирма партнер и да го испрати во нашата централа. Тогаш директорот одредува кој овластен преговарач може на стручен начин да ги презентира условите за здружување на фирмата партнер со нашата организација.

download.jpg Договор со фирмите партнери

Договор со фирмите партнери

2. За Соработници/Купувачи

download.jpg Упатство за уплата

Упатство за уплата. При уплата задолжително да се потпишат и испратат Договор за трговско застапување и Договор за посредување при плаќање.

download.jpg Договор за мобилна СЦНет линија

Договор за мобилна СЦНет линија

download.jpg Договор за посредување при плаќање

Договор за посредување при плаќање.

download.jpg Договор за трговско застапување

Договор за трговско застапување.

download.jpg План за надомест-Маркетинг план

План за надомест-Маркетинг план


3. Општо

download.jpg Податоци за идентификација

Податоци за идентификација на СЦНет Македонија доо

download.jpg Принципи на работа

Принципи на работа на компанијата СЦНет Македонија доо

download.jpg Политика на приватност

Политика на приватност

working Вчитување, Ве молиме почекајте