header silder

Регистрација

Ви посакуваме успешна работа!

*

нпр. Trpče Trpevski

*

нпр. Naroden Front 15

*

Поштенски број

*

нпр. Skopje

*

нпр. ttrpevski, еден збор без точки!

*

нпр. trpе@gmail.com - проверете два пати!

Id platne kartice

Must contain 4 digits

*

нпр. 2611972450004, 13 знакови

нпр. trpe18L , минимум 6 знакови!

Повторно trpe18L

*

нпр. 78235323, без цртички и нула на почеток

нпр. 036177, ако не тогаш телефон според упатството.

нпр. 38978235323, комплетен без цртички и нула на почеток

Коментар или белешки...

* denotes required fields.

Полињата обележани со ѕвезда (*) се задолжителни. Полињата со две ѕвездички (**) значат дека едно поле од двете мора да биде пополнето. Ве молиме точно да го пополните овој формулар, затоа што не предвидовме премногу контроли на податоците, и вашата работа зависи од квалитетот на внесените податоци! Ние, исто така, бараме од Вас да го Внесете единствениот матичен број, бидејќи при користењето на ваучерите и средствата мора да се евидентирате со своите пасош или лична карта! Истото важи и за името, кое треба да биде исто како и во вашите документи. Овие податоци ќе бидат користени исклучиво за влез во потрошувачката ScNet ® асоцијација и никогаш нема да се злоупотреби или да се продаде за други намени.Вие исто така сте должни да податоците на Вашите соработници од здружението не ги користите за други намени.

Под морална и кривична одговорност изјавувам дека податоците кои ги наведов при регистрацијата се точни и се на вистинска личност и дека сум запознаен/а со Принципите на работа, со Договорот за посредување при плаќање како и со Договорот за трговско застапување  и со истите сум согласен/на и ги прифаќам во целост. Согласен/на сум со документот Политика на приватност и согласен/на сум да СЦНет моите лични податоци ги користи со цел да ме информира околу новостите/промоциите/акциите поврзани со мојата активност како член/потрошувач. Со оваа изјава исто така потврдувам дека во SCNet® системот ме препорачала долунаведената личност (ПРЕПОРАЧУВАЧ во понатамошниот текст):

Истовремено прифаќам дека после оваа потврда немам право да барам да горенаведениот ПРЕПОРАЧАТЕЛ се промени ниту да се вклучам на друг препорачател, освен ако ги исполнувам условите од Правилникот/Инструкции за преструктуирање.

Одберете една од двете понудени опции и кликнете на неа!

working Вчитување, Ве молиме почекајте