header silder

Detaljno objašnjenje SCnet plana zarađivanja - I deo

Počnimo od primera koji je naveden u Power Point prezentaciji. Ispravno razumevanje plana nagrađivanja kao i cele ideje na kojoj se zasniva ovaj nas klub potrošača je preduslov za uspeh celog projekta. Vaš uspeh! Zato smo uložili dodatni napor da ovaj detaljan materijal pripremimo, a Vi uložite dodatni napor da ga proučite i usvojite!

Mogli smo ovde da dizajniramo lepe crteže sa Vista stilovima i senkama, ali sam namerno ostavio crteže koje lako možete crtati prilikom objašnjavanja sebi i svojim saradnicima.

SCNet predstavlja klub potrošača i zarada dolazi od popusta koje dobijamo od firmi partnera, drugim rečima od firmi koje nam daju popust zato što nas ima mnogo i reklamiramo saradnicima da radije kupuju kod firmi partnera nego kod onih koji to nisu. Za primer koji ćemo ovde prikazati uzećemo da smo dobili 10% popusta, a ako smo negde dobili manje ili više, onda se sve proporcionalno menja.

sl1.jpg

Prvi vid zarade: direktna

Prvi vid zarade je zapravo direktan vid u 4 nivoa. Pretpostavimo da smo kupili neki nadprosečan televizor za 100.000 din, što je otprilike oko 850 evra.

Dakle, kupujemo televizor od 850 evra kod firme partnera. "Čiča Gliša" ste u ovom slučaju vi, a firma partner je FP. Firma partner (FP) vraća našoj kompaniji SCnet 10% od vrednosti televizora. Ukoliko je popust koji je dogovoren sa firmom partnerom veći od 3%, onda SCnet kompanija zadržava 1% za sebe, za svoje troškove. Ukoliko je manji popust dogovoren, kompanija SCNet ništa ne zadžava za sebe nego kompletan popust prepušta nama kao članovima organizacije potrošača.

sl2.jpg Vrlo je važno objasniti ljudima da se ovaj popust od 10% ne vraća direktno samo jednom čoveku i da je to zapravo genijalnost ovog sistema i ako se to nekome ne sviđa, onda treba da traži klubove potrošača koja vraćaju jednom čoveku. Karakteristično u svetu za takve klubove potrošača jeste da ni jedno nema ovako motivisane potrošače da šire mrežu kao što je naša! Ovaj popust se vraća kao zarada u više nivoa i u nekoliko načina nagrađivanja, slično kao u klasičnom mrežnom marketingu.

Više načina nagrađivanja nisu tu da komplikuju stvari, nego da motivišu određene kategorije graditelja mreže da što brže grade i svoju mrežu i mrežu svojih saradnika.

Krenimo od prvog i najjednostavnijeg načina nagrađivanja.

Kada firma partner(FP) prebaci 10.000 din. (850 evra) kompaniji SCNet tada 1 procenat, 1.000 din. (8,5 evra) od onih 10 procenata koje smo dobili kao popust od firme partnera SCNet prebacuje na vaš račun, kao povrat novca od kupovine ili kao popust.

0,5% SCNet prebacuje vašem preporučiocu ili kako ga ovde zovemo instruktoru, kao nagradu što vam je preporučio naš sistem uštede. Po 0,5 % dobijaju i sledeća tri instruktora u toj vertikali. Da ovo bude još malo jasnije, navešćemo primer.

sl3.jpg Recimo da ste vi do sada preporučili u našu mrežu tri vaša lična poznanika, njima se svidelo i oni su to isto uradili. Preptostavimo da su vaši prijatelji zadovoljni sa popustima isto doveli svako po tri svoja prijatelja. Pretpostavimo da ste vi ovog meseca potrošili 100 evra, vaši prijatelji u prvoj liniji 100, 1000 i 500 evra. Ovaj prijatelj u sredini je verovatno imao malo veće rashode tog meseca baš kod firmi partnera. U drugoj liniji su u ovom primeru potrošili ukupno 2300 evra.

Vi dobijate na osnovu ovog prvog vida zarade 1% od svoje lične kupovine, 0,5% od prve linije što iznosi 8 evra i 0,5% od druge linije što iznosi 11,5 evra. Ukupno ste dobili 20,5 evra povrat novca, a potrošili ste ovog meseca 100 evra. Sa kolikim ste popustom kupovali? A koliki bi bio popust ako biste vi doveli direktno 50 vaših poznanika, a svako od njih recimo po 20? Da li je to nemoguće? Zašto bi bilo, kada je uključenje u našu mrežu potrošača besplatno! Samo u drugoj liniji biste imali 1000 potrošača, a sa prosečnom potrošnjim od samo 50 evra po potrošaču vi biste imali 250 evra povrat novca iz druge linije!

Drugi vid zarade: binarno stablo

Sada idemo na objašnjenje drugog vida zarade, iz binarne matrice. Ostalo nam je u prethodnoj računici 6% neraspoređeno kada smo od 10% oduzeli 1% i 4x0,5% i 1% za firmu. To je 6.000 din. (50 evra) i to posmatramo kao jedno PP što nam je skraćenica za pravo na profit.

Dakle, kupovinom televizora od 100.000 din. ili 850 evra, rasporedilo se po 1% i po 0,5% gde je trebalo i ostalo je još 6.000 din. i firma Vam od toga kapariše jedno PP, vaše lično PP koje se smešta u binarnu matricu. prava.1.jpg Binarna matrica je mreže u kojoj na jedan čvor možete vezati samo dva nova. U prethodnom primeru vaše mreže smo videli da ste vi doveli 3 prijatelja, a svako od njih po 3 nova, a mogli ste i više. U binarnoj matrici se potrošačka prava smeštaju dva po dva. Tu binarnu mrežu zovemo binarnim stablom. Svako vaše PP je početak jednog binarnog stabla, koje ime gornju i donju stranu (granu).

Ako ostvarite pravo na još jedno PP, onda to recimo smestite u gornju granu. Ako vaš saradnik ostvari PP, onda smestite to u donju granu. Sledeće PP može da ide samo negde ispod ova dva PP. Kako se budu slagala potrošačka prava u gornjoj i donjoj grani, dobijaćete određene provizije za to. Cilj je da sakupite i na gornjoj i na donjoj grani po 31 PP kako biste dobili jedan veliki vaučer koji možete potrošiti kod firmi partnera.

Prvu proviziju dobijate već kada imate 1 PP u gornjoj i 1 PP u donjoj grani. Tada dobijate 1.200 din. ili oko 10 evra! Da naglasimo, nemate nikakvih obaveza po pitanju broja uključenih saradnika ili stečenih PP. Ako imate 1 PP i ni jednog saradnika kojeg ste vi doveli, opet možete doći do ove zarade. Sledeća zarada dolazi kada imate 3 gore i 3 dole, tada dobijate 2.400 din. ili oko 20 evra. I tako redom za 7 gore, 7 dole dobijate 3.600 din. ili oko 30 evra, za 15 gore, 15 dole dobijete 4.800 din. ili oko 40 evra i konačno za 31 gore, 31 dole dobijate vaučer od 24.000 din. ili oko 200 evra. Vaučer ide na vaš poseban račun, račun vaučera, koji možete da iskoristite isključivo kod firmi partnera, ali bez ograničenja. Vaša je odluka da li ćete za vaučere da kupite hranu, odeću, belu tehniku ili automobil. Firme Partneri u Srbiji vam stoje na raspolaganju, imamo preko hiljadu partnera.

sl5.jpg

Na prethodnoj slici smo stavili razne situacije. Kao što vidite, ispod vašeg PP može da se nađe i PP vašeg instruktora, što se u binarnim sistemima naziva prelivanje (spillover na engleskom), jer dobijate provizije i od rada ljudi koje niste vi uveli u posao. To ume da bude ohrabrujuće za "neverne Tome", a kada vide da su nešto malo dobili sa skoro ni malo rada, onda dobiju volju i konačno počnu da rade.

Ukupno ste sa ovim PP kojeg ste stekli dobili 12.000 din. provizije i 24.000 din. vaučer, a to je ukupno dobit od 36.000 din. Televizor ste platili 100.000 din, što znači da ste dobili popust oko 36%! Gde to još ima? Ovo je nemoguće dobiti bilo gde, osim ako popuste koristite preko mrežnog marketinga. I ovo je konačno odgovor onima koji bi da se uključe u ovakav klub potrošača i traže odmah popust od 10%! Ne isplati se!


Na 31/31 dobijate i PP u višoj trgovačkoj kategoriji koje donosi 18.000 din (150 evra) bonusa na vašem računu avansa/kapare i sve ostale pogodnosti, kao i zaradu sa tim PP u trgovačkoj kategoriji 2, po istim principima kao i u trgovačkoj kategoriji 1, ali trostruko veću. Ali o tome nastavljamo nakon što objasnimo pojam akontacija (kapara).

Šta su akontacije?

Mi ćemo zapravo sada da obrnemo proces. Za one koji neće da čekaju da prvo kupe nešto kod firmi partnera da bi počeli da zarađuju od PP binarnog stabla, postoji još jedna sjajna mogućnost. Vi možete da "kaparišete" buduću kupovinu. Pojam kaparisanja je razumljiv i vekovima prihvaćen. Kada hoćete nešto da vam trgovac ostavi u stranu, vi položite recimo 10% kaparu. Ako odustanete od kupovine, kaparu ne dobijate natrag, jer je trgovac mogao to da proda da vi niste tražili da vam skloni u stranu. A ako recimo prodavac ipak odluči da nekom proda tu robu iako ste vi nju kaparisali, onda prodavac vama treba da vrati vašu kaparu i da vam plati još toliko (kao da vam je vratio duplu kaparu). Međutim, u ovom genijalnom sistemu, vi ćete sigurno negde potrošiti tu akontaciju koju eventualno platite, jer niste ograničeni ni šta da kupite ni gde! Na raspolaganju vam je sve što hiljade firmi partnera imaju u ponudi, možete da trožite akontacije delimično ili u celosti i tako dalje. Znači došli smo do mogućnosti da platite akontaciju za vašu buduću kupovinu i tada odmah možete da to PP koje ste time stekli smestite u binarno stablo i počnete da zarađujete od toga. A akontacije se nikada ne vraćaju natrag. Njih možete da dopunite do punog iznosa i tako potrošite kod firme partnera. Ali povlačenja nema, što je opet razumljivo ako se uzme u obzir gornje objašnjenje.

Jasno je da nije ista akontacija za televizor, za automobil ili za kuću. Tako imamo u ovom našem sjajnom sistemu 6 trgovačkih kategorija. Prvu smo spominjali, ona je 6.000 din. ili 50 evra . Druga kategorija je tri puta veća 18.000 din., treća kategorija 48.000 din., četvrta 144.000 din., peta je 432.000 din. i šesta je 864.000 din. U evrima je to otprilike 50, 150, 400, 1200, 3600, 7200. Ako neko odmah plati akontaciju za II kategoriju, onda se ona isto smešta u binarno stablu druge kategorije, skupljaju se 1 gore, 1 dole, a isplaćuje  3 puta više nego u prvoj kategoriji jer je 3 puta i veća akontacija. Znači 3.600 din. ili 30 evra se dobije na 1 plus 1 PP. Isplate idu isto na 1 plus 1, 3 plus 3, 7 plus 7, 15 plus 15, i konačno 31 gore i 31 dole gde se dobija vaučer koji vredi 72.000 din. ili oko 600 evra.

Vaučeri koji se dobijaju kada popunite PP u određenoj kategoriji su:

24.000 din. – oko 200 evra.

72.000 din. – oko 600 evra.

240.000 din. – oko 2.000 evra.

840.000 din. – oko 7.000 evra.

2.520.000 din. – oko 21.000 evra.

4.800.000 din. – oko 40.000 evra.

Sada možemo ponovo da se vratimo u objašnjavanju binarnog stabla prve kategorije, gde smo je popunili sa 31 gore i 31 dole i rekli da tu nije kraj. Sada dobijate i jedno PP u II trgovačkoj kategoriji ili kako često nazivamo II SCNet-kategoriji! Dalje na ovo PP u drugoj trgovačkoj kategoriji se ređaju PP-ovi vaših saradnika, vaših instruktora, i kada skupite 31 plus 31 opet dobijete jedno PP u III SCNet-kategoriji! Pa kada skupite 31 plus 31 u III kategoriji dobijate jedno PP u četvrtoj SCNet-kategoriji! Iz četvrte idete u petu, iz pete u šestu, a iz šeste ponovo u cetvrtu! Tako sa jednim PP nikada ne ispadate iz ovog ciklusa! Znači i da tetka Mica penzionerka može da kupujući malo hleba i malo mleka stekne PP u I SCNet-kategoriji i da vremenom preporučujući ovaj sistem uštede svojim komšijama, prijateljima, rođacima zarađuje pare u svim kategorijama! Ovde leži odgovor na prigovor onih koji kažu da u Srbiji nema para, pa ko zna da li će ovaj posao da funkcioniše ili ne. Ovo je definitivno genijalno!

Kompletno objašnjenje kako se zarađuje u prvoj kategoriji važi i za drugu kategoriju, samo što su provizije 3 puta veće nego u prvom slučaju.

Slično važi i za treću. četvrtu, petu i šestu kategoriju. Ako pažljivo proučite prethodna objašnjenja, onda ćete tačno znati šta se kada dešava.

Treći vid zarade: karijera

Sada prelazimo na objašnjenje karijere i karijernih zarada. Ovde počinje ozbiljan posao, a ja ću vam samo započeti objašnjenje da znate šta vas sve još čeka!

U svakoj kategoriji PP vam donosi određeni broj jedinica za karijeru. Jedinice se kumuliraju dnevno prvih 12 meseci ili 360 dana u vašem poslu, kada god da ste se uključili, zatim vam se 361-og dana vašeg posla brišu jedinice koje ste ostvarili prvog dana, 362-gog dana brišu jedinice koje ste ostvarili drugog dana itd.

Scnet-Kategorije Jedinica u karijeri / PP
I. SCnet-Kategorija 1
II. SCnet-Kategorija 3
III. SCnet-Kategorija 10
IV. SCnet-Kategorija 30
V. SCnet-Kategorija 90
VI. SCnet-Kategorija 180


Dve vrste zarade postoje u karijeri. Prva je zarada na zaradu svih saradnika ispod vas do beskonačne dubine, imate pravo na 3-18% na sve zarade koje ostvari vaši saradnici popunjavajući svoja binarna stabla, koliki će biti procenat zavisi kolika ste razlika u karijeri u odnosu na konkretnu granu. Druga vrsta zarada je 0,5 do 3 evra od svakog profitnog prava koje se postavi ispod vas do beskonačne dubine, opet u zavisnosti kolika je razlika u karijeri između vas i te grane. 


Neka bude ovo dovoljno za prvi deo objašnjenja, jer kao što sam napisao, karijerne zarade sam spomenuo samo da nagovestim šta sve još ima!


Vaš SCnet® Partners tim

working Вчитување, Ве молиме почекајте